Licencjonowana obsługa połączeń autobusowych dla firm, instytucji i osób fizycznych w obszarze miasta Krakowa i aglomeracji krakowskiej.
Ogłoszenie o naborze
KIEROWCY AUTOBUSU I MOTORNICZEGO TRAMWAJU
Platforma eZamówienia
KONIECZNA REJESTRACJA
Oferta
KrakTransRem Spółka z o.o ul. Jana Brożka 3 30-347 Kraków
tel. 012 254 19 09 fax.012 254 19 08
© 2021 Krak Trans Rem | All Rights Reserved.
NAPRAWY, PRZEGLĄDY, REMONTY USŁUGA PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH
NIP 679 297 42 92 Regon 120705414 Dane rejestrowe Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS: 0000307114 Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł Kapitał wpłacony: 50 000,00 zł
Informujemy,   że   KrakTransRem   Spółka   z   o.o.   korzysta   z   narzędzia   jakim   jest   Platforma   eZamawiający umożlwiająca    prowadzenie    postępowań    elektronicznie.    W    związku    z    czym    zapraszamy    Państwa    do bezpłatnej rejestracji oraz przeglądania aktualnych postępowań. Rejestracja Wykonawcy w celu złożenia oferty jest konieczna . W   przypadku   pytań   prosimy   o   skorzystanie   z   pomocy   Centrum   Wsparcia   Klienta,   które   udziela   wszelkich informacji    związanych    z    procesem    składania    ofert,    rejestracji    czy    innych    aspektów    technicznych Platformy,   dostępne   codziennie   od   poniedziałku   do   piątku   w   godz.   od   9.00   do   17.00   pod   nr   tel.   22   257   22 23 lub oneplace@marketplanet.pl . Wejście   na   platformę   do   zamówień   publicznych   z   zastosowaniem   przepisów   ustawy   Pzp   oraz wyłączonych z Pzp poprzez link: https://ktr-krakow.ezamawiajacy.pl
Praca
SPRZĄTANIE TABORU